Rotor Guide

Ultracentrifuges

ROTORS, ADAPTERS, TUBES, BOTTLES AND CAPS

Fixed Angle Rotors

P100AT2 100,000rpm , 803,000xg P90AT 90,000rpm , 700,000 xg
P80AT 80,000rpm , 615,000 xg P70AT(RP70T) 70,000rpm , 505,000 xg
P70AT2(SRP70AT) 70,000rpm , 452,000xg P65A(RP65) 65,000rpm , 370,000xg
P50A3 50,000rpm , 252,000xg P50AT2(RP50T-2) 50,000rpm , 303,000 xg
P50AT4(RP50AT4) 50,000rpm , 316,000xg P45AT(RP45T) 45,000rpm , 235,000xg
P42AT(RPL42T) 42,000rpm , 223,000xg P32AT 32,000rpm , 111,000xg
P27A 27,000rpm , 106,000xg P19A(RP19)
(Sales Discontinued)
19,000rpm , 55,100xg
P21A2 21,000rpm , 71,000xg    

Neo-angle Rotors

P90NT 90,000rpm , 646,000xg P65NT (RP65NT) 65,000rpm , 402,000xg
P65NT2 65,000rpm , 431,000xg    

Vertical Rotors

P100VT 100,000rpm , 700,000xg P65VT3 (RP65VT3) 65,000rpm , 402,000xg
P65VT2 (RP65VT2) 65,000rpm , 416,000xg P50VT2 50,000rpm , 243,000xg

Swinging Bucket Rotors

P65ST (RPS65T) 65,000rpm , 419,000xg P56ST (RPS56T) 56,000rpm , 409,000xg
P55ST2 (RPS55T-2) 55,000rpm , 366,000xg P50S2 (RPS50-2) 50,000rpm , 300,000 xg
P40ST (RPS40T) 40,000rpm , 284,000xg P32ST 32,000rpm, 180,000xg
P32ST2 32,000rpm , 193,000xg P28S (SRP28SA) 28,000rpm , 141,000xg

( )は旧形名
「販売終了ローター」については、こちらの「販売終了ローターについてをご参照ください。